MyฺBanner

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ :: ปลูกต้นมะฮอกกานี จำนวน ๑๕๐ ต้น

  

กิจกรรม :: ทำการปลูกต้นมะฮอกกานี 
เวลาปฏิบัติงาน ::  ๑ วัน
วัตถุประสงค์ :: เพื่อปลูกไม้ยืนต้นประเภท ไม้สร้างบ้าน ไว้ในาวน

วัสดุ/อุปกรณ์ ::  
  • จอบ
  • ต้นกล้ามะฮอกกานี
วิธีการ :: ทำการขุดหลุมด้วยจอบ และต้นกล้ามะฮอกกานีออกจากถุงเพาะแล้ววางในหลุมที่ขุด กลบด้วยดินที่ขุด แล้วอัดโคนต้นให้แน่น

แรงงานที่ใช้ :: ๒ คน

ผลการปฏิบัติงาน :: ได้จำนวนต้นมะฮอกกานีทั้งหมด ๑๕๐ ต้นป้ายโฆษณา a-ads.com

TrafficG.com Banner

XM Forex